1:a pris i ett parallellt uppdrag om 150 bostäder i området Backa Säteri, Ale kommun. Området präglas av den starka kopplingen till Nödinge golfklubb och de möjligheter till rekreation som finns i området. Planens utformning samt utformning av 3 olika bostadstyper ingick i det fortsatta uppdraget.

DELA: