Vi har ritat ett flertal mätstationer längs Göta älv och pumpstationer för Göteborg Kretslopp och Vatten. Vi har fått uppdraget på de lite mer publika platserna, bl.a. avloppspumpstationer i Göteborgs södra skårgård. Många av anläggningarna är ofta utsatt för klotter och vandalism och vi har därför ofta arbetat med fasadbeklädnad i sträckmetall av Cortenstål.

DELA: