Total invändig ombyggnad av det gamla Landsarkivets lokaler till kontor och hotellverksamhet. Byggnaderna är från början av 1900-talet och är Q-märkta. Projektet är på ca 3000 kvm. Klippan Kulturfastigheter AB, Göteborg.

DELA: