Första pris i inbjuden tävling. Invändig layout och inredning. Nybyggnad 4500m2, 150 arbetsplatser. I projektet har vi ritat det mesta invändigt, från arbetsplatsmöblerna till pentryinredning. Byggnaden är ritad av White. Färdigställt 2003.

Publicerad i Forum nr 3/2003
och Arkitektur nr 5/2003

DELA: