Granne med den nya Nationalarenan ligger kontorshuset Uarda 6. Byggnaden är under projektering och beräknas vara klar under 2016. Totalt är byggnaden ca 22 000 kvm, varav ca 17 000 kvm kontor. Byggnaden projekteras för nivå Guld enligt klassificeringssystemet Miljöbyggnad.
Exteriört karaktäriseras huset av en lätt, transparent och relativt färgmättad fasad mot de publika gatorna. Interiört är kommunikationer och dagsljus viktiga komponenter.

DELA: