Om- och tillbyggnad av en fastighet för lättare industri från 60-talet. Fastigheten ligger strategiskt i den växande Arenastaden och är idag ca 10 000 kvm och innehåller kontor, bl.a. huvudkontoret för Fabege och mediabolaget Egmont. Den ursprungliga karaktären med stommen i brädformad betong har behållits till sin karaktär interiört.

DELA: