Nybyggnation av höglager, avmätning och kontor för Sandatex i Viared, Borås.

Byggnaden färdigställdes 2016. BTA 3740 m2.

DELA: