Nybyggnad av laboratorier för Analytisk kemi i 4 plan med källare och 2 fläktrumsplan. BTA ca 8 800m2. Kostnad drygt 300 milj SEK.
Projekteringen gjordes tillsammans med övriga konsulter i 3D med ADT, i syfte att minska kostnaderna och effektivisera byggprocessen.
Inflyttad sommaren 2008

DELA: