Sollentuna Centrum ägs av Steen och Ström Sverige AB. Det befintliga köpcentrumet totalrenoverades och utökades till ca 35 000m2 handel och 1 500 p-platser. Vi ansvarade för den kommersiella designen i ett samarbetsprojekt med White arkitekter. Målsättningen var att bli Stockholmsområdets mest nytänkande, nydanande och omtalade centrum. Färdigställdes 2010.

DELA: