Förslag till nybyggnad av 10 bostäder med småbåtshamn i Skärhamn på Tjörn. Tomten hyser idag magasinsbyggnader som vittnar om Skärhamns historia som fiskesamhälle. De nya bostäderna försöker tillvarata tomtens strandnära läge och erbjuda en modern boendemiljö som också minner om samhällets förflutna. Bostadslängornas smala gavlar bidrar till generösa siktlinjer mot havet och den planerade småbåtshamnen.

Strandnära tomters risk för översvämning bedöms öka. Med hänsyn till detta används bostädernas markplan endast till parkering och förråd. Full tillgänglighet uppnås tack vare infällda loftgångar med hiss.

DELA: