Det lilla härbret från 1700-talet saknade ytor för att samla den med tiden växande familjen. Lösningen blev en tillbyggnad i sluttningen västerut, mot sjön Kall. Med denna lösning fick det ursprungliga huset dominera och effekten av att överraskas av den nya relativt stora volymen blev optimal. Tillbyggnaden följer den lokala byggnadstraditionen och har utförts i fulltimmer.
Tillbyggnaden är 60 kvm och innehåller kök och sällskapsytor. I tillbyggnaden möts gammal byggnadstradition och det moderna i en lyckad mix.
Färdigställt 2012.

DELA: