Första pris i ett parallellt uppdrag om ca 120 bostäder vid Keillers damm i södra delen av Ale kommun för Green Village AB. Green Village skall erbjuda ett alternativt och attraktivt boende inom ramen för flera olika boendeformer, villa, radhus och lägenheter. Ett boende som oavsett upplåtelseform har miljön i fokus.

Inflyttning under 2017/2018.

DELA: