Sedan starten 1999 har vi hunnit
med att rita bland annat bostäder,
kontor, nybyggnader, ombyggnader
och inredning. Här presenterar vi
ett urval av dessa projekt.